کد قاب خاطره باران - وقتی دستامو میگیری ...

خاطره باران

وقتی دستامو میگیری ...
وقتی دستامو میگیری
انگاری تو آسمونم

میدونم تا ته دنیا
می خوام عاشقت بمونم

تو ستاره ای برای
دل مثل آسمونم

اگه مهربون بمونی
با دلم مثل همیشه

تو رو تا شهر سپیدی
شهر رویات میرسونم

[ چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ ] [ 12:20 ] [ مهدی ابراهیم خانی ] [ ]